مهمترین تخلفات انتظامی قضات

فهرست 40 مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات، جهت اطلاع و بهره برداری همه دوستان عزیز ۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳- صدور قرار کفالت و وثيقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب ۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای… ادامه خواندن مهمترین تخلفات انتظامی قضات