تنبیه و سرزنش به روش راکفلر

■سال‌ها پیش یکی از کارکنان ارشد یک شرکت نفتی تصمیم اشتباهی گرفت و به همین سبب بالغ بر دو میلیون دلار خسارت بر آن شرکت وارد شد. جان دی راکفلر مدیرعامل وقت شرکت بود. روزی که خبر خسارت در شرکت پیچید، بیشتر کارکنان شرکت به بهانه‌های مختلف می‌کوشیدند تا از مدیر عامل دوری کنند تا… ادامه خواندن تنبیه و سرزنش به روش راکفلر