نامه یک مدیر مدرسه در آلمان به والدین در آستانه امتحانات

والدین عزیزامتحانات فرزندان شما نزدیک است. می دانم که همه شما امیدوارید که بچه شما از عهده آنها به خوبی برآید. اما لطفا به این فکر کنید که ‏از بین دانش آموزان در امتحان هنرمندی وجود دارد که نباید لزوما چیزی از ریاضی بداند. یا یک کارآفرینی وجود دارد که تاریخ ادبیات انگلیسی برای او… ادامه خواندن نامه یک مدیر مدرسه در آلمان به والدین در آستانه امتحانات