تاریخ ديگر مثل ما را نخواهد دید …‌‌ ‌‌

متولدین ,20,30,40,50,60 حتما ، مقداری کوتاه وقت بگذارید و بخونید لذت ببرید وقتى جوان‌هاى امروز از ما مى‌پرسند:شما چطور می‌توانستید زندگی کنید قبلا؟!بدون تکنولوژیبدون اینترنتبدون کامپیوتربدون تلفن همراهبدون ایمیلبدون شبکه‌های مجازی؟! بايد پاسخ بدهيم:همان طور که نسل شما امروز می‌تواندبدون دلسوزیبدون خجالتبدون احترامبدون عشق واقعیبدون فروتنیزندگی کند. ما بعد از مدرسه مشق‌هايمان را می‌نوشتیم و… ادامه خواندن تاریخ ديگر مثل ما را نخواهد دید …‌‌ ‌‌