هیچ‌وقت عوض نشو !

رفتم توی مغازه کامپیوتری گفتم:ببخشید این تبلت من یهویی خاموش شدمغازه‌د‌ار گفت:باشه یه نگاهی بهش می‌ندازم. ممکنه Lcd سوخته باشه. اگه سوخته بود عوضش کنم؟گفتمبله لطفاً، خیلی احتیاج دارمگفتفردا بعد از ظهر بیایید تحویل بگیرین. با خودم گفتمخوب یه ۷۰۰ ۸۰۰ تومنی افتادم تو خرجو ‌روز بعدش رفتم و خلاصه تبلت رو سالم بهم تحویل… ادامه خواندن هیچ‌وقت عوض نشو !