«دوچرخه سواری»، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی!!!

«دوچرخه سواری»، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی!!! 🚴مدیر کل بانک Exim که در اغلب کشورهای دنیا شعبه دارد، اقتصاددانان را به فکر فرو برد !! او در یک سخنرانی گفت:«دوچرخه سواری»، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی!!! 🚴🏽‍♂️یک دوچرخه سوار برای را اقتصاد کشور فاجعه بار است، زیرا او ماشین نمی خرد و برای خرید ماشین… ادامه خواندن «دوچرخه سواری»، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی!!!