غلط ننویسیم؛

ابتدا جملات اشتباه با علامت ❌ بیان شده و در سطر بعدی عبارات  صحیح  با علامت✔ مشخص شده اند: ❌ خواب زن چپه ❌ ✔ خواب ظن (شک و گمان) چپه ✔ ▫ ❌ گرگ باران دیده ❌ ✔گرگ بالان (تله جانوران) دیده✔ ▫ ❌ بعض شما نباشه ❌ ✔ به ز شما نباشه ✔… ادامه خواندن غلط ننویسیم؛