💠 تفاوت جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت

💠 تفاوت جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت

🔻نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(نظريه شماره ۱۳۹۳/۱۲/۶ _۷/۹۳/۳۰۴۵)

🔹جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت،متفاوت است. جرایم علیه عفت عمومی،آن چنان جرایمی است که به عفت عمومی لطمه می زنداماجرایم مربوط به اعمال منافی عفت،همان طورکه درماده ۶۳۷ ق.م.ا ۱۳۷۵،ذکرشده است بیشترجنبه خصوصی داشته و مربوط به روابط زن و مردی است که بین
آن ها علقه زوجیت وجود ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوقی

توسط ج.بهشتی

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.