خوشبختی

❇️ دانشجویی میگفت:

 یک روز استاد  دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنکهای یکدیگر را بترکانید، هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است.

مسابقه شروع و بعد از یک دقیقه، من و چهار نفر دیگر با بادکنک سالم برنده شدیم.

سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت:

من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند، زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند چرا که قرار بود بعد از یک دقیقه هر کس بادکنکش سالم ماند،  برنده باشد که اینچنین هم شد.

ما انسانها در این جامعه  رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران  بازنده!

قرار نیست  خوشبختی خود را با  تخریب دیگران  تضمین کنیم!

 میتوانیم با هم بخوریم، با هم رانندگی کنیم، با هم شاد باشیم و با هم…

پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم…؟!/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

28 دیدگاه

 1. بازتاب: 1menstruation
 2. An NPI is a 10-digit numeric identifier. It doesn’t have information about you, like the state where you practice,
  your provider type, or your specialization. Your NPI won’t change, even if your name, address, taxonomy, or
  other information changes.
  In HIPAA standard transactions, providers must use the NPI instead of other provider identifiers, like a Provider
  Transaction Access Number (PTAN), Quality Improvement Evaluation System (QIES), Certification and
  Survey Provider Enhanced Reporting (CASPER), and National Supplier Clearinghouse (NSC)

  https://snapchat.com/add/npilookup

دیدگاهی بنویسید