پاسداشت خط فارسی

پاسداشت خط فارسی

❌❌ با کمال تاسف!

 بارها دیده و شنیده‌ایم که می‌گویند یا می‌نویسند: با کمال تاسف، درکمال‌ ناباوری، در کمال پستی، درکمال بی‌چشم و رویی و … ولی باید بدانیم که واژه ی “کمال” در امور مثبت به کار می‌رود، نه منفی؛ یعنی می‌توان گفت: درکمال خوشبختی یا با کمال مسرت و ….

 به جای در”کمال ناباوری” می‌توان گفت: ناباورانه

 و به جای “درکمال پستی” گفت: بانهایت پستی

👈 پاسداشت سخن پارسی

– این طرح در سطح منطقه ۳ اجرا می‌شود.

– فناوری‌هایی که در سطح جهان تاثیر داشته است.

واژه «سطح» حشو و اضافی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط ج.بهشتی

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789