👈ویرگول


ویرگول، کاما یا درنگ‌نما:

ویرگول نشانه مکث کوتاه است و نشان می‌دهد که اجزای دو طرف با هم پیوند دارند. این نشانه کاربرد و بسامد فراوان دارد و اغلب به خطا از این نشانه به‌ جای نشانه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

کاربردهای آن عبارت‌اند از:

۱. پس از منادا:

ای خدا، این وصل را هجران مکن.

اغلب پس از منادا به جای ویرگول از علامت تعجب استفاده می‌کنند. تنها در مواردی از علامت تعجب استفاده می‌کنیم که منادا حالت خطابی و تحذیری (پرویز! مراقب باش نیفتی) یا

 تحکمی (سیما! مگر به تو نگفتم) باشد.

۲. میان دو جمله پایه و پیرو:

+ اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب قدر بی‌قدر بودی.

+ اتفاقات ناخواسته‌ای که در این زمینه رخ داده است، خارج از محدوده اراده دولت است.

۳. پس از اعضای رشته یا ردیفی از واژه‌ها که از نوع دستوری واحدی باشند:

– کتاب خوب، دوست، همدم و معلم انسان است.

۴. برای جدا کردن نام مؤلف، کتاب، جلد، صفحه و مشخصات چاپی یک اثر. همین‌طور اجزای آدرس.

۵. پیش از حروف تعلیل:

زیرا

چون

چون‌که

چراکه

چه

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

8 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید