معما

او ارزن گندم گونی بود ماش فرستادیم برنج است برنجش بده .

معنی کنید :

ار = یک
ارزن = یک زن
گندم گونی = گندم چهره
برنج است = در سختی است
ماش فرستادیم = از جانب ما آمده

او یک زن گندم چهره است که دچار سختی شده ، او از جانب ماست ، مقداری برنج به او بدهید .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789