دیه


چند ماده قانونی درباره دیه که بهتر است بدانید ⁣


براساس ماده ۵۹۷ قانون مجازات‌اسلامی دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یکطرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است.⁣

براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.⁣

براساس ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد.⁣

براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.⁣

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.⁣

براساس ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.⁣

براساس ماده ۶۰۲ قانون مجازات‌اسلامی فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.⁣

براساس ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.⁣

توسط ج.بهشتی

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

3 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *