ميرزا تقی خان امیرکبیر

ميرزا تقی خان امیرکبیر در زمان وزارتش چند جمله بسیار زیبا گفته است.

معروف است كه وى از نظر شخصيتی مصداق تعبير زيبای سعدی: «روستا زادە دانشمند» بود.

‌به برخی از جملاتش توجه كنيد:

۱_ جایی که تعداد پلیس زیاد است، یعنی امنیتش کم است.

۲_ جایی که مردم مدام بیمار میشوند، یعنی پزشکانش برای پول کار می‌کنند.

۳_ جایی که رسانه‌ها تحت اختیار دولتند، یعنی مسؤولین دروغگو هستند.

۴_ جایی که مردم بی‌دین شدند یعنی مبلغان دینی فاسدند.

۵_ جایی که به مرده‌ها متوسل میشوند، یعنی از دست زنده ها كاری ساخته نيست.

۶_ جایی که چاپلوسی زیاد است، یعنی احمق‌ ها مسؤولند.

۷_ جایی که پینه پیشانی ارزش است، یعنی پینه دست بی‌ارزش است.

۸_ جایی که مردم فقیرند، یعنی مسؤولین دزد زیادند👌👌👌
روحش شاد یادش گرامیباد 🌺🌺

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

2 دیدگاه

  1. بازتاب: 2telephone

دیدگاهی بنویسید