آیین نگارش فارسی

✍️ آیین نگارش فارسی

🔹 برای اهالی قلم، از جمله در رشته پرکاربرد و پرمکاتبه حقوق، لازم است آیین نگارش زبان مورد استفاده را به خوبی بدانند. در این میان لازم نیست که به اندازه فردی که عمری در این وادی سپری کرده است کار علمی کنند، لکن انتظار می رود حداقل دانش لازم نگارش را آموخته باشند.

🔹 نویسندگی مانند بسیاری از کارها ، نیاز به تمرین دارد ؛ بنابراین ، با خواندن كتابهای آیین نگارش ، نمی توان نویسنده شد. بلکه فقط باید نوشت ونوشت ونوشت ؛ به عبارت دیگربارهاتمرین وتکرارکرد. هرچه بیشتربنویسیم، قلم ماروانترمی شود. درست مثل رانندگی که هرچه بیشتر پشت فرمان بنشینیم ، ماهرتر می شویم . اماباخواندن كتاب راهنمایی و رانندگی نمی توان راننده ‌شد.

🔹آنچه نوشته را می سازد:

1- درون مایه و مفهوم

2- قالب و واژه ها

برای ساختن یک نوشته ادبی ، هم به مفهومی زیبا وهم به قالبی استوار نیازمندیم . اگر نوشته ای، مفهومی عالی داشته باشد،اما با واژه هایی مناسب بیان ویادرقالبی نیکو ریخته نشده باشد ، اثر ادبی محسوب نمی شود و برعکس اگر درزیباترین  قالب هم  بیان شده  ، ولی از مفهومی شایسته بی نصیب باشد، ارزشی ندارد.

🔹 نوشته های ادبی دونوعند:

 الف – ادبی محض 

 ب- ادبی غیرمحض یا عملی

مفهومی که درنوشته به کار می رود، اگرازتخیل وعاطفه مایه گرفته باشد ،ادبی محض است ، «ولی اگر موضوع ، ادبی و هنری نباشد و به قصد بیان واقعیتی نوشته شده باشد ، در زمرة ادبیات غیر محض یا عملی است .

مثلاً غزلیات حافظ، هنری و ادبی محض است ولی تاریخ بیهقی، چون با بیانی استوار و قالبی زیبا نوشته شده، در شمار ادبیات عملی است .

 ♦️   ویژگیهای یك نوشتة خوب از نظرقالب و واژه ها

🛄 1-سادگی

      نویسندگان امروزی اعتقاد دارند که زیبایی درسادگی است . درعین حال نباید سخن ، به طورکلی اززیباییهای ظاهری ومعنوی خالی باشد. هرقدرنویسنده ساده تر وهمه کس فهم تر بنویسد ، به رسالت اصلی خود – که همانا انتقال مفهومها به دیگران است –  عمل کرده است.

نوشته باید خواننده را در سریعترین  زمان ممكن به مفهوم برساند ؛  به عبارت  دیگر، نباید برای فهم موضوع، نیاز به مراجعة‌مكرر به فرهنگ لغت و … باشد. باید دانست که منظور ازسادگی ، استفاده از واژه های کودکانه وپست وبازاری نیست ، بلکه مراد استفاده از واژه هایی است که «عوام بفهمند وخواص بپسندند».

در ذیل به نمونه‌هایی از نثر معاصر و گذشته اشاره می‌شود:

🔸 جلال آل احمد ، خسی در میقات:

از دو سه روز پیش از مراسم عرفات، چادرها را می‌زنند به انتظار حجاج و بعد هم كه حضرات رفتند، دو سه روز دیگر برپاست، تا برسند و جمعشان كنند.

🔹 ناصر خسرو:

و چون از شهر به سوی جنوب نیم فرسنگی بروند و به نشیبی فرو روند چشمه آب از سنگ بیرون می‌آید، آن را عین سلوان گویند: عمارات بسیار بر سر آن چشمه كرده‌اند و آب آن به دیهی می‌رود و آنجا عمارات بسیار كرده‌اند و بستانها ساخته . و گویند هر كه بدان آب سر وتن شوید بیماریهای مزمن از او زایل شود، و بر سر آن چشمه وقفها بسیار كرده‌اند.

🔹 جلال آل احمد ، كارنامة سه ساله:

پریروزها كه می‌رفتیم، آقایی از من پرسید : « چرا ملتهای كوچك، مثل شما، زبانشان را عوض نمی‌كنند، انگلیسی را مثلاً به جای فارسی نمی‌گذارند؟»

آخر من به این آقا چه جواب می‌دادم كه حمل بر بی ادبی نمی‌شد؟ كافی نبود كه به او بگویم زبان یك مسألة فرهنگی است . به عمق سنت و تاریخ بر می‌گردد. زبان مانند یك یخچال نیست كه متعلق به این شركت باشد كه بشود آن را پس داد و از شركت دیگری خرید كه اقساطش ارزانتر است.

🛄 2- پاکی قلم واندیشه

باید از نوشتن حرفهای زشت در نوشته‌ خودداری و در صورت ناچاری نیز از كنایه استفاده كنیم. آوردن واژه های ناشایست، شخصیت نویسنده را زیر سؤال می برد! چه این که در فرهنگ ایرانی – اسلامی ، داشتن پندار نیک و گفتار نیک از خصلتهای مهم انسانی به شمار می رود؛ پس ، نوشته نیز که تراوش درون مایه نویسنده است، نباید به آلودگی آغشته شود.

🛄3- وحدت موضوع

هر چه آورده می‌شود، باید به موضوع ارتباط داشته باشد. نباید فكر خواننده از اصل موضوع منحرف شود. نویسنده باید ازآوردن حرفهای بی مورد که ربطی به موضوع ندارد، خودداری کند.هر           جمله ای راکه می آورد بایدتوضیحی برای جمله قبل ومقدمه ای برای جمله بعد باشد.

4-  آرایشگری در سخن

« صنایع ادبی در گیرایی و زیبایی و خوشایندی اثر و جلب توجه خواننده، سخت، مؤثر است . آوردن تشبیه زیبا، استعارة لطیف، كنایة به موقع و به جا، توصیف بدیع، ضرب‌المثل مناسب و … نوشته را پربارتر وخواندنی‌تر می‌كند. اما در استخدام آنها باید راه افراط نرفت و فقط برای آسانی درك مطلب، زیبایی اثر و رفع خستگی خواننده از آنها مدد گرفت ؛ نه این كه بدون رعایت ضرورت و مقتضای حال، چندان به صنایع و آرایشگری پرداخت كه اصل موضوع فراموش شود و خواننده از درك مطلب بازماند یا خسته و ملول شود.»

🔹 ●     مثال از نثر امروزی:

      كودك سال به سال بزرگ می‌شد و درخانة بهاءولد، ابر و باد و مه و خورشید و فلك همه در كار آن بودند تا این نهال آرزو هر روز بیشتر از پیش ببالد، برگ وشاخه برآرد و سر به سوی آسمان وخورشید بر افرازد. آفتاب، گویی برای آن می‌تافت تا جسم نزار روحانی گونة‌ او را با انوار لطیف آسمانی پیوند دهد و …

(زرین كوب ، پله پله تا خدا)

🛄 ادامه ویژگی های یک نوشته خوب از نظر قالب و واژه ها:

♦️ 5-شیوة آوردن سخن دیگران در نوشته

       اگر سخنی و یا نوشته‌ای را از دیگری نقل می‌كنیم ، باید حتماً آن را داخل گیومه قرار دهیم. یکی از نوشته های اداری ، صورت جلسه است که معمولاٌ در هر بند آن ، سخن افراد حاضر در جلسه نقل می شود . نویسنده صورت جلسه باید مطلبهای را که از دیگران نقل می کند، داخل گیومه قرار دهد. مثال : آقای حسینی در این جلسه فرمودند : « رسیدگی به مشکلِ مردم محروم در رأس برنامه ها قرار دارد .»

♦️ 6- کوتاه نویسی

       باید بكوشیم كه نوشتة ماتا جایی که ممکن است کوتاه و مفید باشد و از بحثهای خارج از موضوع جداً‌خودداری كنیم، مگر این كه برای اثبات نكته یا مطلبی، ضرورتی پیش آید. منظور از کوتاه بودن، کوتاهی جمله ها نیست ؛ منظور نیاوردن واژه های مترادفِ بی مورد و یا مطلبهایی است که هیچ نیازی به آن وجود ندارد و فقط نوعی پرحرفی و دراز نویسی است .

به این نامه نگاه كنید كه به دلیل آوردن مترادفها، بی مورد ، طولانی شده است:

با سلام واحترام و تقدیر و تشكر وسپاس از زحمات و تلاشهای فراوان و بی‌دریغ حضرتعالی درخصوص ارتقاء سطح كیفی آموزش وتعلیم و تربیت و پرورش دانش‌آموزان مقطع متوسطة            مدرسه ……… به استحضار می‌رساند؛

♦️ 7-مقدمه

       باید سعی كنیم، تا جایی كه امكان دارد، از مقدمه چینیهای بی‌مورد در نوشته‌ها خودداری كنیم . بهتر است نوشته‌را بی مقدمه شروع كنیم و در صورت لزوم نیز آن را به صورت خلاصه بیان كنیم.

 ♦️ 8- واژه های بیگانه متداول و غیر متداول

     در دنیا زبانی نیست که به واژه های سایر زبانها آلوده نباشد. درزبان فارسی نیز واژه های بیگانه بسیاری وجود دارد که بعضی ازآنها جزء زبان شده اند (متداولند) وبیرون کردن آنها نه مقرون به صرفه است ونه عملی ؛ بنابراین ، دراستفادة ازآنها گزیری نیست . اما بایداز به كاربردن واژه های بیگانه‌ای كه معمول نیست و یا جانشین وبرابر آن در زبان فارسی وجود دارد، خودداری كنیم . چنان که گفتیم ،             می توانیم از واژه هایی كه در زبان جا افتاده و برابری در فارسی ندارد ، استفاده كنیم .

     اگر قرار است واژه ای را وارد زبان کنیم که جانشینی در فارسی ندارد ، راه آن مراجعه به فرهنگستان زبان وادب فارسی است.

 ♦️ 9- واژه های فارسی مرده

      تعدادی از واژه هایی که در قرنهای گذشته به کار می رفته ، امروز مرده اند ؛ به عبارت دیگر ، کاربرد ندارد، واژة «خستو شدن» به معنی اقرارکردن و یا « آمیغ » به معنی حقیقت ، ازهمین دسته است.

       چنان که گفتیم امروز، ساده نویسی وکاربرد واژه های همه کس فهم پسندیده است ؛ بنابراین، درگفتار ونوشتار نباید از واژه هایی استفاده کردکه چندین قرن پیش کاربرد داشته است. باید واژه هایی را به کار ببریم که درحال حاضر رواج دارند.

 ♦️ 10- املای واژه ها

      در صورتی كه املای واژه‌ای را نمی‌دانیم ، باید به فرهنگها مراجعه كرده ، درست آن را بنویسیم.

♦️  ادامه ویژگی های یک نوشته خوب از نظر قالب و واژه ها:

✅ 11- قاعده های دستوری

      باید نوشته با قاعده های دستور زبان فارسی تطابق داشته باشد، در صفحه های  بعد به غلطهای دستوری رایج دربعضی ازنوشته ها ، اشاره ای کوتاه خواهیم کرد.

✅ 12- خوانا بودن خط

       خوانا بودن با خوش خط بودن فرق دارد و مراد این است كه حدود واژه‌ ها را رعایت كنیم ومثلاً  واژه ‌ای را بی مورد سرهم ننویسیم.

✅ 13- نظم و ترتیب و نظافت

      نوشته باید پاك نویس شده و تمیز ومرتب باشد.

 ✅ 14- استفاده از بند (پاراگراف)

      استفاده از بند و پاراگراف به ما كمك می‌كند تا موضوعها را از هم جدا و فهم را برای خواننده آسانتر كنیم.

 ✅ 15- خوش آهنگی

       به این جمله‌ها نگاه كنید:

از این بعد تو را خواهم دید.

خدایا ما را لایق كن . 

به كمك كلیه كاركنان ، كتابها در قفسه‌ها چیده شد.

با تغییر جمله‌های بالا به صورتی كه در پایین ذكر می‌شود، می‌توان موسیقی را زیباتر كرد؛

از این پس تو را خواهم دید.

خدایا ما را شایسته ساز.

با یاری همه كاركنان، كتابها در قفسه‌های كتابخانه چیده شد.

كتابها، با یاری همة كاركنان، در قفسه‌ها چیده شد.

همیشه باید سعی کنیم ازمیان واژه های مترادف، زیباترینِ آن را، هم از نظر معنی وهم ازنظر آهنگ وموسیقی، انتخاب کنیم.

 ✅ 16- در نظر گرفتن خواننده

      نویسنده باید به خواننده، توجه داشته باشد، یعنی بداند برای چه كسی می‌نویسد، در این صورت با در نظر گرفتن شرایط طرف مقابل واندازه‌ و توان علمی او، از واژه های مناسب استفاده می‌كند. به علاوه ، شناخت میزان درک واطلاعات خواننده از طولانی یا کوتاه شدن بی مورد کلام جلوگیری می کند.

 ✅ 17- رعایت نشانه‌گذاری

     علامتهایی که برای نشانه گذاری در نظر گرفته شده ، در زبان فارسی نبوده است . نوشته های گذشته علامت نداشته ، به همین دلیل گاهی یک مطلب را به دو یا سه روش می توان خواند . این علامتها از سایر زبانهابه زبان ما راه پیداو کمک بزرگی به خط فارسی کرده است.

      خواندن عبارتهایی که نشانه گذاری شده ، آسان و در نتیجه فهم آن هم راحت تر است ؛ چراکه  ، اگر ما مطلبی را درست بخوانیم ، معنی آن را هم درست درک می کنند.

✍️ برای نگارش چه باید کرد؟

🛄اول – خواندن

       درهر زمینه‌ای كه می‌خواهیم مطلب بنویسیم، بهتر است چند نوشته را مطالعه كنیم. خواندن ، دو كمك بزرگ به ما می‌كند : یكی این كه واژه‌ های جدید را به ما می‌آموزد و دوم این كه سبكهای مختلف نوشتن را آموزش می‌دهد.

🛄دوم – نوشتن

      پیش از این هم توضیح دادیم كه برای نوشتن، فقط باید نوشت. بهتر است کار را با نوشتن یك خاطرة ساده شروع كنیم. هر قدر بیشتر بنویسیم قلم ما روانتر می‌شود.

🛄سوم: رعایت مراحل نگارش

♦️ الف – تفكر و دقت: ابتدا باید در مورد موضوع فكر كنیم تا ببینیم چه چیزی نیاز داریم وچه بنویسیم!

♦️ ب- طرح : همان طوری كه هیچ ساختمانی بدون داشتن نقشه، ساخته نمی‌شود، هیچ نوشته‌ای هم ، بدون داشتن طرح و نقشه، خوب از كار در نمی‌آید. در این مرحله باید آنچه را كه پس از تفكر واندیشه دربارة موضوع، به ذهن وارد شده بدون توجه به تقدم و تأخر، روی كاغذ بنویسیم و سپس بر مبنای اولویت، آنهارا پشت سر هم، مرتب كنیم. مثلاً ‌اگر قرار است درباره دانشكده پزشكی مشهد تحقیقی انجام دهیم، طرح آن به این صورت خواهد بود؛

🔹 1- مؤسس یا مؤسسان

 🔹 2- سال ساخت

🔹 3- تعداد كاركنان از آغاز تا كنون

 🔹4- تعداد اعضای هیأت علمی

 🔹5- تعداد دانشجویان و …

6- …

7- …

 ♦️ ج- گردآوری اطلاعات : در این مرحله لازم است به منابع مختلف -یكی از آنها می‌تواند كتابخانه باشد- مراجعه كرده ، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری كنیم.

♦️ د – پیش‌نویس كردن: پس از جمع‌آوری اطلاعات، آن را در بندهای مختلف پیش‌نویس می‌كنیم.

♦️ هـ- پاك نویس: پیش‌نویس را خوانده و مطلبهای آن را پاك نویس می‌كنیم.

♦️ و- بازخوانی : بار دیگر آنچه را كه پاك نویس كرده‌ایم مطالعه و غلطهای احتمالی را رفع وپاك نویس می‌كنیم.

💥همه باید خوب و صحیح نوشتن را بیاموزیم

✍️ برای نگارش چه باید کرد؟

♦️ آیین نگارش – بخش ۶

🛄 نشانه گذاری

👈 نقطه ( . )

🔹 الف- در پایان جمله‌های خبری یا انشایی:

خواهشمندم اقدام لازم انجام دهید.

باید فردا در مجلس حاضر شویم .

🔹 ب- بعد از حرفهایی كه علامت اختصاری هستند:

ر. ك : رجوع كنید به

👈 ویرگول( ، )

🔹 الف- بین جمله‌ها و عبارتهای غیر مستقلی كه بر روی هم یك مفهوم را می‌رسانند:

دانشجویی كه سركلاس حاضر نشود، حق شركت در جلسه امتحان را ندارد.

كارمندی كه به ارباب رجوع احترام می‌گذارد، تشویق می‌شود.

🔹 ب- بین واژه یا عبارتی كه به عنوان بدل یا توضیح می‌آید:

آقای حسینی، مشاور آقای دكتر رحیمی، در جلسه دیروز فرمودند : « هدف از برگزاری این جلسه … است.»

🔹ج- وقتی چند واژه یك اسناد دارد:

اعضای شورا عبارت بودند از : معاون اداری، رئیس حسابداری، كارشناس و …

لطفاً‌ پرونده آقای … را با همكاری آقایان : جوادی، رضایی و صابری بررسی كنید و پاسخی قانع‌كننده به ایشان بدهید.

كار شما با صبر، حوصله، تامل و تعقل حل می‌شود.

🔹د- برای جدا كردن اجزای‌ مختلف یك نشانی (آدرس):

لطفاً به آدرس مشهد، خیابان دانشگاه، جنب داروخانه 22 بهمن، دانشكده پزشكی ، مراجعه كنید.

🔹 هـ – جایی كه اگر ویرگول نگذاریم، ممكن است باكسرة اضافه خوانده شود.

مدیریت تشكیلات، بودجه و آموزش، دانشگاه را به سمت آموزش حركت می‌دهد.

با علم مدیریت، دانشگاه چگونه ارزیابی می‌شود.

سازمان، مركزی برای هدایت افراد به سوی هدفی خاص است.

👈 نقطه ویرگول ( ؛ )

🔹الف- برای جداكردن عبارتهای به ظاهر مستقل در یك كلام طولانی:

باید به نكته های دستوری توجه كرد ؛ املای درست واژه‌ها را در نظر گرفت و به نشانه گذاری اهتمام ورزید.

🔹 ب- برای جدا كردن جمله‌های توضیحی یا تفسیری و یا پیش از واژه‌هایی از قبیل: یعنی، به عبارت دیگر،  مثلاً ، زیرا و …

بسم الله الرحمن الرحیم؛ به نام خداوند بخشنده مهربان، سرآغاز هر كاری است.

باید درست نوشت؛ یعنی، به آیین نگارش توجه داشت.

همكاران محترم گرفتار مشكلهای اقتصادی‌اند؛ به عبارت دیگر، درآمد آنان كم است.

👈دو نقطه ( : )

🔹الف- پیش از نقل قول :

در این همایش آقای دكتر … فرمودند : « باید به بهداشت روانی كارمندان توجه بیشتری كرد.»

🔹ب- برای بیان اجزای یك چیز :

نظر شما را به موارد ذیل جلب می‌كنم : دقت در مطالعة‌ نامه‌های رسیده ، حوصله و صبر ودادن پاسخ صحیح.

عوامل اجرایی این برنامه عبارت بودند از : 1- …  2- … 3- …

پستهای این اداره عبارتند از : مدیر، معاون ، رئیس، كارشناس، كمك كارشناس و …

🔹ج- هنگام معنی كردن كلمات :

خیره : گستاخ ، بی‌شرم

✅ درست و صحیح نوشتن یک هنر است. بیاموزیم

💥 علامت نقل قول یا گیومه «       »

الف- وقتی عین سخن یا نوشته دیگری را در متن بیاوریم :

در مادة 44 آیین‌نامه آموزشی آمده است : « … »

تبصره : هرگاه نقل قول از چند بند تشكیل شده باشد ، گیومه را فقط درابتدای بند اول و پایان آخرین بند قرار می‌دهیم.

ب- برای مشخص كردن یا برجسته‌كردن یك واژه و یا ذكر عنوان یك كتاب و یا مقاله و …

یادآوری : عبارتی را كه در داخل گیومه قرار می‌دهیم نشانه‌های نقطه‌گذاری آن را نیز باید بیاوریم.

💥 علامت تعجب ( ! )

این علامت را فقط در تعجب به كار نمی‌بریم بلكه هرگاه بخواهیم یك حالت خاص نفسانی را بیان كنیم، از این علامت استفاده می‌كنیم، از جمله در تاكید، اخطار، تحقیر، تنفر، استهزا، ترحم، شك، امر و نهی، تهدید ، حسرت ، آرزو، دعا، نفرین، درد، ندا، خطاب و …

خدا او را بیامرزد!

آهسته!

اصلاً به كار اهمیت نمی‌دهید!

💥 علامت سئوال ( ؟ )

الف- درجمله‌های پرسشی مستقیم یا بعداز واژه‌هایی كه جانشین جمله پرسشی مستقیم شده باشد:

به نظر شما برای نگارش چه باید كرد؟ نوشت؟ خواند؟

تبصره 1 – بعد از جمله‌های پرسشی غیر مستقیم نقطه می‌گذاریم:

آقای حمیدی پرسیدند كه آیا می‌توانند به كار ادامه دهند.

تبصره 2 – بعد از جمله‌هایی كه استفهام  انكاری‌اند، علامت تعجب می‌گذاریم :

چه كسی از عاقبت خود اطلاع دارد!

می‌خواهید از كار اخراج بشوید!

تبصره 3- بعد از جمله‌هایی كه جنبه خواهش یا تقاضای مؤدبانه دارد، علامت تعجب می‌گذاریم:

اجازه می‌دهید از حضورتان مرخص شوم!

ممكن است خواهش كنم كار مرا انجام دهید!

ب – پس از قیدهای استفهام :

چرا باید به ارباب رجوع احترام گذاشت؟

چگونه باید طرح تكریم را انجام داد؟

💥 پرانتز یا دو هلال (  )

عبارتهای توضیحی را با پرانتز نشان می‌دهند:

آیین‌نامه آموزشی (نشریه 138) در سال68 به تصویب رسید.

💥 سه نقطه (…)

به معنای «و غیره » و به جای واژه‌ها یا عبارتهای حذف شده می‌آید.

💥 تیره یا خط فاصله

الف- برای جداكردن جمله‌های معترضه:

در هفدهمین جلسه شورا – كه رئیس دانشكده هم حاضر بود – تصمیم گرفته شد…

استاد گرانقدر آقای … – رحمه الله علیه – در سال 1290 به دنیا آمد.

ب- بین تاریخها، عددها و واژه‌ها به معنی به و تا :

دهه 70-60 ، سال 81-80، قطار تهران – مشهد

ج- در واژه‌های دو جزئی: سیاسی- اجتماعی ، دانشجویی- فرهنگی

د-  هرگاه در پایان سطر به دلیل كمبود جا، مجبور شویم بخشی از واژه را به آغاز سطر بعدی ببریم، باید بعد از قسمت اول واژه، خط تیره بگذاریم.

هـ – بعد از عددها و یا حرفهایی كه برای شمارش به كار می‌روند : 1-  2- الف- ب-

و- لکنت زبان را هم با خط تیره نشان می دهند.

ز- بخشها ویاحرفهای یک واژه را باخط تیره ازهم جدا می کنند: رضا سه حرف دارد: ر-ض-ا

💥 ممیز(/)

      الف- برای جدا کردن سال ، ماه وروز

      ب- برای جدا کردن سال هجری قمری از میلادی و…

      ج- برای خلاصه کردن؛مثلاً به جای این که بنویسیم:قرآن سوره 3 آیه 22 می نویسیم: قرآن 3/22

      د- بین دو مصراع یک بیت شعری که درمیان متنی قرار می گیرد.      

💥 ایضاً (//)

هرگاه بخواهیم از تكرار واژه‌هایی كه در ذیل هم نوشته می شوند، خودداری كنیم، از علامت ایضاً استفاده می‌كنیم.

تبصره : در امور مالی نباید به جای عددها كه در ذیل هم می‌آیند، از ایضاً استفاده كرد.

استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار

💠 در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار چه كارى مى توان انجام داد؟

🔹در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فرد کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای موکل و مآلاً محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق مالی کارگر شویم؛ لیکن بعد از این مرحله، کارفرما از اجرای حکم قطعی صادره از هیأت حل اختلاف استکاف کند.

🔹در چنین مواردی صرفنظر از حق درخواست صدور اجرائیه در مراجع قضایی و پی گیری اجرای رأی هیأت حل اختلاف در شعب حقوقی دادگستری، می توان با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما، موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف را در از طریق کیفری نیز پی گیری کرد.

🔹در واقع قانونگذار استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را جرم انگاری کرده و به کارگر این امکان را داده است تا در راستای وصول حقوق مالی خویش، بتواند با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما و تحت فشار قرار دادن وی، راحت تر به حقوق مالی خویش دست پیدا کند.

🔹ماده 180 قانون کار مقرر داشته:« کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.»

زبان بدن دروغگو ها

🔺زبان بدن دروغگو ها چه می گوید؟

🔹 دروغگو ها اگرچه می توانند با زبانشان شما را فریب دهند ، اما با زبان بدنشان هرگز ! زبان بدن راستگو ترین زبان هاست !

🌹🌹🌹🌹🌹

https://t.me/tanz_p

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

💠 فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

🔻چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

🔶طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

🔶براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

🔶براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

🔶در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

🔻زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

نکات مهم قبل از امضا قرارداد پیش فروش آپارتمان

💠 اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم است هنگام تنظیم قرار داد به نکات ذیل توجه نمایید:

🏡هنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده، وکالتنامه ای که مالک به سازنده داده است را به دقت بررسی نمایید.

🏡مشخصات آپارتمان به طور دقیق ذکر شود از جمله مساحت، طبقه، واحد و شماره ثبت ملک اصلی
.لازم به ذکر است که اگر مساحت در هنگام تنظیم قرارداد دقیقاً مشخص نیست؛ سعی کنید که متراژ کمتری را در مبایعه نامه ذکر کنید تا چنانچه بعدا براساس صورتمجلس تفکیکی مساحت بیشتر از متراژ مشخص شده در قرارداد شد، فروشنده مابه التفاوت را از شما مطالبه کند.

🏡تمام ملحقات ملک از جمله اشتراک برق، آب، تلفن، گاز، انباری، پارکینگ و… و تمام مشخصات معماری از جمله نوع مصالح، سیستم گرمایشی و سرمایشی، قسمت های مشترک،… دقیقا ذکر شود.
( تمام توابع، ملحقات و مشاعات به طور دقیق تعیین و تکلیف گردد).

تامین دلیل و کاربرد آن

💠 تامین دلیل و كاربرد آن

🔻طرح دعوا در دادگستری بدون در اختیار داشتن دلیل، نه تنها ثمره و نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه‌ی دادرسی بر دوش فرد نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است موجب مسئولیت مدنی او نیز بشود؛ به این معنی که این شخص باید هزینه‌هایی که طرف مقابل او برای شرکت در دادرسی و دفاع از خود متحمل شده است، پرداخت کند. هرکس که بخواهد در دادگستری طرح دعوا کند (خواهان) باید مستند، طرح دعوا کند یعنی دلایلی برای اثبات ادعای خویش داشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که تامین دلیل فقط برای خواهان کاربرد دارد؛ بلکه خوانده (کسی که دعوا علیه وی طرح شده یا خواهد شد و به دادگاه و دادرسی فراخوانده می‌شود) نیز ممکن است نیاز به  تامین دلیل داشته باشد. مثلا ممکن است شخص الف و ب که اتفاقا با یکدیگر دوست صمیمی هستند در رابطه با موضوعی دچار اختلاف شوند و زد و خورد و الفاظی بین آنها رد و بدل شود و بعد با واسطه‌گری افراد محل، قضیه حل و فصل شود. شخص ب ممکن است احتمال دهد که بعدا شخص الف به خاطر همان اختلاف، علیه وی طرح دعوا خواهد کرد در اینجا از تامین دلیل استفاده می‌کند به این معنی که می‌تواند در خصوص اظهارات شهود و تحقیق محلی پیش از آنکه مدت زمان زیادی بگذرد و افراد موضوع را فراموش کنند درخواست تامین دلیل کند.

🔸تعریف تامین دلیل

مثال فوق‌الذکر به خوبی بیانگر این مطلب است که در تامین دلیل شخصی که ذی‌نفع است (یعنی احتمال می‌دهد در آینده بخواهد طرح دعوا کند یا طرف دعوی قرار بگیرد) و ادله‌ای دارد که احتمال می‌دهد تا زمان طرح دعوا، دیگر دسترسی به آنها مقدور نیست برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل می‌کند یعنی ادله‌ی موجود را در سایه‌ی امنیت قرار می‌دهد. باید توجه کنیم که تامین دلیل برای حفظ ادله‌ی موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت می‌گیرد تا بعدها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای حجیت و صحت دلیل نیست.

🔸در چه مواردی می‌توان تامین دلیل کرد؟

باید بگوییم در هر موردی که احتمال دهیم استفاده از قراین و امارات موجود درمحل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. تامین دلیل می‌تواند از راه‌هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین، اخذ نظریه‌ی  کارشناس یا صورت برداری از دفاتر تجاری انجام شود.

مثال بارزی که در خصوص اخذ نظریه‌ی کارشناس در زندگی روزمره می‌تواند بسیار متداول باشد، در خصوص خسات وارد شده به وسیله‌ی نقلیه است. ممکن است ماشین شما در کنار خیابان پارک باشد و وسلیه‌ی نقلیه‌ی دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه متواری شود در اینجا شما ممکن است بخواهید هم طرح عوا کنید و هم نمی‌توانید تا پایان دادرسی صبر کنید و می‌خواهید اتومبیل خود را تعمیر کنید پس بهترین کار این است که نظریه‌ی کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت تامین دلیل کنید.

🔸مورد اجباری تامین دلیل

تا اینجا با بیان تعریف تامین دلیل و بیان مثال‌ها این نکته مشخص شد که شخص ذی‌نفع، اجباری برای تامین دلیل ندارد بلکه باتوجه به اوضاع و احوال برای فراهم کردن موجبات طرح دعوا یا دفاع از خواسته و ادعای خویش اقدام به تامین دلیل می‌کند. ولی در یک مورد هست که تامین دلیل موضوعیت دارد یعنی شخص باید این کار را طبق قانون انجام بدهد و آن مورد هم تخلیه عین مستاجره طبق قانون روابط  موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. یعنی اگر قرارداد اجاره‌ی شما تابع قانون نام‌برده باشد چون در این قانون اصل بر این است که مادامی که یک‌سری شرایط فراهم نشده قرارداد اجاره‌ی مستاجر تمدید می‌شود؛ لذا طبق ماده‌ی ۱۳ این قانون هرگاه مستاجر به هر علت بخواهد مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند مستاجر مکلف است به وسیله‌ي اظهارنامه از موجر یا نماینده‌ی قانونی وی تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و اگر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نشد مستاجر باید ملک را کامل تخلیه کند و این تخلیه را تامین دلیل کند یعنی کلید ملک را به دفتر دادگاه (اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است در ادامه توضیح داده می‌شود) تحویل دهد و اگر مستاجر این تامین دلیل را انجام ندهد تعهدات وی طبق شرایط قانونی و اجاره‌نامه ادامه پیدا می‌کند.

🔸مرجع صالح

قبلا تامین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی بود ولی اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد شورا، تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلیل در حوزه یا محدوده آن واقع شده است. (یعنی مثلا در خصوص مورد استیجاری که توضیح دادیم شورایی که ملک در حوزه آن واقع شده است) اگر در حوزه‌ای شورا نبود در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.

نهادهای شبه قضایی

✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم

🔷 فهرست نهادهای  شبه قضایی و هیأت‌های  رسیدگی به تخلفات

۱.  اتحادیه های  صنفی و  کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)

۲.  سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛

۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره  اوقاف موضوع ماده ۱۴  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛

۴.  شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛

۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)

۶. کمیسیون  کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛

۷. مراجع  حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات  حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛

۹.  هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛

۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛

۱۱ . هیأت حل اختلاف  ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛

۱۲ . هیأت نظارت بر  مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶  داوری در  قوانین‌موضوعه:

۱. داوری  قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛

۲. داوری موضوع قانون  بیمه و  آیین‌نامه های آن؛

۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛

۴. داوری قانون صنایع و معادن؛

۵. داوری قانون  بورس اوراق بهادار؛

۶. داوری واگذاری  سهام  شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶 امور اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛

۲. کمیسیون  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛

۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛

۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی  موقوفه؛

۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛

۸. مرجع تشخیص  اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛

۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و  شهرداری ها؛

🔹 ثبت اسناد و املاک:

۱.  اداره ثبت ( صلاحیت واحد اجرای ثبت در  صدور  اجرائیه ثبتی و رئیس  ثبت در مقام  رسیدگی به  اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛

۲.  هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛

۳.  هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛

۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛

۵.  افزار و فروش  املاک مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)

۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛

۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات  سازمان ها و نهادها در برخی مسائل  حقوقی

۱. اقدام اولیه  وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛

۲.  حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛

۳.  رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛

۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام  جلوگیری از آلودگی هوا؛

۵. شهرداری در مقام  سد معبر؛

۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛

۷. وزارت کار در  جریمه کارفرمایان (به کارگیری  اتباع بیگانه)؛

۸. وزارت نیرو در  رفع مزاحمت از  مستحدثات  مجاز و  ممانعت از مستحدثات  غیرمجاز آب و برق؛

۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶  هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱.  تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛

۲. دادسرا و دادگاه انتظامی  دفاتر‌اسناد‌رسمی؛

۳. دادسرا و دادگاه انتظامی  قضات؛

۴. دادسرا و دادگاه انتظامی  کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛

۵.  دادسرا و  دادگاه‌انتظامی  وکلا؛

۶. شورای انتظامی قانون  نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛

۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛

۸.  شورای‌انتظامی مربوط به  نظام‌صنفی رایانه ای؛

۹. هیأت انتظامی  پزشکی؛

۱۰ . هیأت‌های انتظامی  دانشگاه ها؛

۱۱ . هیأت‌های انتظامی  مالیاتی؛

۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان  حرفه  مهندسی کشاورزی و  منابع‌طبیعی؛

۱۳ . هیأت‌های  بدوی و عالی  انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛

۱۴ . هیأتهای رسیدگی به  تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛

۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛

۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛

۱۷ .  هیأت‌انتظامی بانکها

خوشبختی

❇️ دانشجویی میگفت:

 یک روز استاد  دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنکهای یکدیگر را بترکانید، هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد برنده است.

مسابقه شروع و بعد از یک دقیقه، من و چهار نفر دیگر با بادکنک سالم برنده شدیم.

سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت:

من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند، زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند چرا که قرار بود بعد از یک دقیقه هر کس بادکنکش سالم ماند،  برنده باشد که اینچنین هم شد.

ما انسانها در این جامعه  رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران  بازنده!

قرار نیست  خوشبختی خود را با  تخریب دیگران  تضمین کنیم!

 میتوانیم با هم بخوریم، با هم رانندگی کنیم، با هم شاد باشیم و با هم…

پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم…؟!/

خُرم آن روز کز این منزل ویران بروم

خُرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت
به هواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم

نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم

به هواداری او ذره صفت رقص کنان
تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

تازیان را غم احوال گران باران نیست
پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون
همره کوکبه آصف دوران بروم

📌 در ساعات اولیه پس از وقوع تجاوز چه باید کرد؟

📌 در ساعات اولیه پس از وقوع تجاوز چه باید کرد؟

🔸جرم تجاوز در نظام کیفری ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌های دادرسی محسوب می‌شود. علت عمده‌ی آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم در همان ساعات اولیه است. در این هفت بند توضیح داده‌ام که مهمترین اقدامات، برای جمع‌آوری مدارک کافی بلافاصله پس از وقوع جرم چیست:

▪️یک. در صورت وقوع تجاوز، بلافاصله محل امنی بیابید. با مطمئن‌ترین شخص زندگی خود تماس بگیرید و از او بخواهید برای ساعت‌های پس از وقوع بزه کنار شما بماند. رفتار هیجانیِ لحظه‌های بعد از وقوع تجاوز، عمده‌ترین عامل از بین بردن مدارک است.

▪️دو. قبل از معاینه کامل توسط پزشک قانونی، مدارک و شواهد تجاوز را از بین نبرید.حمام نروید و دندانهای خود را مسواک نزنید. لباس‌های خود را با دقت در بیاورید و در پلاستیک تمیزِ دربسته‌ای نگه‌داری کنید. تمام جزئیات به ویژه زمان‌ها، مکان وقوع و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشت کنید.

▪️سه. در تجاوز سفید،میان متجاوز و قربانی، رابطه آشنایی وجود دارد. اسامی همه افرادی که به نوعی شاهد ملاقات شما بوده‌اند را بخاطر بیاورید. اگر مدت کوتاهی قبل از وقوع تجاوز در مکانی غذا خورده‌اید، به سینما رفته‌اید و یا از فروشگاهی خرید کرده‌اید، نام و آدرس آن را در جایی بنویسید.

▪️چهار. اگر گمان می‌کنید به شما داروی خواب‌آور یا مواد مخدر یا الکل داده شده است بخواهید از شما آزمایش خون و ادرار گرفته شود. با در جریان گذاشتن پزشک، از او بخواهید ضمن بررسی دقیق میزان جراحات، خطر بیماری‌های مقاربتی و حاملگی ناخواسته را در نظر بگیرد.

▪️پنج. تصویر، صوت و تمامی مدارک الکترونیک از جمله لاگ تماس، پیامک، ایمیل،اینستاگرام، تلگرام، توئیتر، فیس‌بوک و…، از جمله دلایل اثبات ادعای شما محسوب می‌شوند. بنابراین کلیه مستندات و پیامهای تهدید و اخاذی احتمالی بعدی را با دقت و حساسیت جمع‌آوری و در چند نسخه کپی و نگه‌داری کنید.

▪️شش. در صورت تمایل می‌توانید در مراجعه اولیه به کلانتری، از افسر ارشد، تقاضا کنید تحقیقات مقدماتی در کلانتری توسط افسر زن و با حفظ محرمانگی صورت گیرد. کلیه واحدهای کلانتری و پلیس آگاهی، موظفند از نیروی کافی پلیس زن برای ارائه خدمات انتطامی به بانوان، استفاده کنند.

▪️هفت. مرتکبان تجاوز عموماً دارای ویژگی‌های شخصیتی مشترکی هستند:
مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی پائین، برانگیختگی هیجانی، فرار از مسئولیت، علاقه به خشونت و بدرفتاری با حیوانات، سابقه خشونت و تحقیر افراد زیردست و کارمندان و رفتارهای پرخطر در هنگام مصرف الکل و مواد مخدر.