سواد فضای مجازی

سوادفضایمجازی

کلیدهایارتباطاتموثر

🔴❌اگر در فضای مجازی از طرف کسی تهدید شدیم، آیا می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و راه پیگیری و شکایت از آن چیست؟

✳️✴️برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در #تلگرام ، #اینیستاگرام ، #فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در #فضایمجازی تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدید کننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تایید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.پس اگر از جانب کسی با تهدیدی در #شبکههایاجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید، میتوانید از طریق دادسرا اقدام کنید و یا از طریق سایت #پلیسفتا موضوع را پیگیری کنید.

حقوق_سايبري

داستانک

مرد هندی و افسر انگلیسی!

در زمان اشغال هند توسط بریتانیا، روزی افسر انگلیسی بدون هیچ دلیلی سیلی محکمی به یک شهروند هندی زد. شهروند ساده هندی چنان با مشت به روی افسر بریتانیایی زد که او از اثر شدت ضربه وارده به زمین افتاد.

افسر بریتانیایی از این عکس العمل هندی وحشت زده و خشمگین شده بود؛ ولی چون تنها بود چیزی نگفت و بطرف مقر سربازان بریتانیایی رفت تا با گرفتن نیرو برگردد و جواب مرد هندی را بدهد که جرات کرده به افسر امپراطوری سیلی بزند که آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کند..

پیش ژنرال انگلیسی رفت و از او خواست تا سرباز به او بدهد تا برگردد و جواب این بی ادبی را به هندی دهد. اما ژنرال انگلیسی بدون این که جواب او را بدهد، او را به اتاقی برد که در آن پول نگهداری میشد و گفت: 50000 روپیه بردار و برو نزد آن هندی و در مقابل کاری که انجام دادی به او بده و معذرت بخواه!

افسر با شنیدن این حرف معترضانه گفت: هندی بدبخت به یک افسر ملکه سیلی زده است و این یعنی بی احترامی به امپراطوری انگلیس، ولی شما بجای مجازات به من می گویید به او پول بدهم و عذر بخواهم؟! ژنرال با خشم گفت: این یک دستور است، باید بدون چون و چرا اجرا کنی.

افسر به ناچار پول را به مرد هندی داد و عذر خواست. هندی پذیرفت و با خوشحالی تمام پول را از او گرفت و یادش رفت که او حق داشته اشغالگر وطنش را بزند! پنجاه هزار روپیه آن زمان پول هنگفتی بود و او با آن خانه خرید و با بقیه اش چندین ریکشا (وسیله ی حمل و نقل درون شهری در هندوستان) گرفت و با استخدام چند راننده آن ها را به کرایه داد…

روزگار گذشت و وضع زندگی او بهتر شد تا این که به یکی از تجار در شهر خود تبدیل شد. او فراموش کرده بود که با گرفتن پول از کرامتش گذشته ولی انگلیسی ها آن سیلی او را فراموش نکرده بودند.

روزی ژنرال انگلیسی، افسرِی را که از هندی سیلی خورده بود فراخواند و به او گفت: آیا آن هندی را که به تو سیلی زده بود به یاد داری؟ افسر پاسخ داد: بلی چگونه می توانم او را فراموش کنم.

ژنرال گفت: حال وقتش است که بروی و انتقام آن سیلی را ازش بگیری، ولی او را در حالی با سیلی بزن که مردم در دور و برش جمع باشند.

افسر گفت: آن روز که هیچ کسی نداشت مرا از زدن او بازداشتی حال که صاحب جاه و جلال و خدمه شده است می گویی برو او را بزن؟ می ترسم افرادش مرا بکشند.

ژنرال گفت: خاطرت جمع باشد، نمی کشند، فقط برو و آن چه را که گفتم انجام بده و برگرد.

وقتی افسر انگلیسی داخل خانه هندی شد او را در میان جمع کثیری از مردم یافت در حالی که خادمان و محافظانش او را احاطه کرده بودند، بدون مقدمه بطرف او رفت و با سیلی چنان محکم به رویش کوبید که بر زمین افتاد، افسر ایستاده بود تا عکس العمل او را ببیند ولی هندی بدون هیچ عکس العملی از جایش هم بلند نشد و به طرف انگلیسی حتی چشم بالا نکرد!

افسر از تعجب دهنش باز مانده بود ولی خوشحال از گرفتن انتقام نزد ژنرال خود برگشت. ژنرال به افسرش گفت : خیلی خوشحال به نظر می آیی و فکر میکنم متعجب شدی.

افسر پاسخ داد: بلی برای بار اول که او را با سیلی زدم او از من محکم تر بر رویم کوبید در حالی که فقیر بود. ولی امروز که او صاحب جاه و جلال و خدمه است حتی پاسخ سیلی ام را با حرف هم نداد، این مرا به تعجب واداشته است.

ژنرال در پاسخ افسرش گفت: دفعه اول او «کرامت» داشت و آن را بالاترین سرمایه خویش می پنداشت، برای همین از آن دفاع کرد.

ولی دفعه دوم، او کرامت خود را در به پول فروخته بود، برای همین از آن نتوانست دفاع کند «چون می ترسید که مصالح و منافع خود را از دست بدهد».

🌟این داستان، حکایت افراد زیادی است! آنان که با گرفتن پول و مقام، حقوق و وام نجومی، ملک و زمین و اموال، رانت و اختلاس و پارتی و شهرت و یا سایر امتیازات، فرستادن فرزندان شان به اروپا و آمریکا و… کرامتِ خویش را فروخته اند‌، از ترس باختن اندوخته های کاذب خود لال شده اند و حرفی نمی زنند! داستانی آشنا برای همه ما…

اموال معاف از مالیات

⚛️اموال معاف از مالیات بر ارث کدامند؟

1️⃣- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه با بیمه‌گزار یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود (بند ۱ ماده ۲۶)

2️⃣- اموالی که برای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود به شرط تأیید سازمان‌ها و نهادهای مذکور (بند ۳ ماده ۲۶)

3️⃣- اثاث البیت محل سکونت متوفی (بند ۴ ماده ۲۶)

4️⃣- اموالی که جزو ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی‌گیرد (صدر ماده ۲۱)

مالیات بر ارث

⚛️مالیات بر ارث بر چه چیزی تعلق می‌گیرد؟

✅مالیات بر ارث مالیاتی است که از وراث متوفی نسبت به سهم‌الارث آنها و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده است، وصول می‌شود.

✅بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیاتی، اموال مشمول مالیات بر ارث، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال پیدا می‌کند، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شوند:

۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنا موارد مندرج دربند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۶۳) و ماده (۱۶۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ۱۰ درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل (۱.۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) قانون مالیات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۶- نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ۱۰ درصد ارزشماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است.

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا افحش

‍ این جمله کوتاه یعنی چه ⁉️

[ اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا افحش از طرفین بعمل آمد ]

این جمله کلیدی که در اکثر قراردادهای معاملاتی میآید بدین معناست که‼️

[ طرفین کلیه اختیارات فسخ قرارداد، از جمله ادعای متضرر شدن را از خود ساقط کردند و دیگر نمیتوانند تحت هیچ شرایطی ادعای فسخ کنند حتی اگر این ضرر بزرگ وقابل چشم پوشی نباشد، مثلا بگویند: این ملک را خیلی گران خریدم. یا خیلی ارزان فروختم. یا بگوید این خانه دارای عیوب و ایرادات مختلف است. یا چون بها وثمن معامله را ندادی پس قرارداد را فسخ میکنم و…

‍ نکته بسیار مهم برای فروشنده ‼️

مبادا فروشنده از آوردن این بند کلیدی در قرارداد غفلت کند . عدم توجه به این امر مهم چه بسا سرمایه و اندوخته چندین ساله افراد را میتواند به باد فنا دهد. بنابر این فراموش نمیکنیم در قرارداد بنویسیم :

” بین طرفین شرط شد که چنانچه هر یک از چکها به هر علت در موقع ارائه به بانک پرداخت نشود ، بیع و قرارداد به خودی خود منفسخ خواهد شد و فروشنده می تواند ملک را به دیگری منتقل کند در این حالت صرفا مبلغ پرداختی خریدار به کسر ۱۰ درصد قابل استرداد خواهد بود “

👈قواعد عددنویسی


۱) اعدادِ بی ‌واو (تک‌کلمه‌ای)، حروفی: نُه، یازده، نود، صد، دویست، نهصد، هزار

۲) اعدادِ با واو، رقمی: ۲۶، ۱۲۵، ۱۳۵۶، ۳۴۸۰۰

۳) اعدادِ ترتیبی، حروفی و نیم‌فاصله: هشتادوسومین‌ جلسه، بیست‌ویکمِ اسفند، فصلِ بیست‌وسوم، سی‌اُمین همایش

۴) اعدادِ اعشاری، رقمی: ۲۵٫۴، ۱۲۷٫۶۵

۵) اعدادِ کسری، حروفی: یک‌دوم، پنج و یک‌سوم

۶) ساعت، یا رقمی یا حروفی: ۲۱:۵۴/ نُه و پنجاه و چهار دقیقۀ شب (یک ربع به چهار، بیست دقیقه به هفت، چهارِ صبح، شش و نیمِ عصر)

۷) تاریخ، در متن، با فاصلۀ جامد* (بینِ عدد و کلمه): ۲۲ تیر ۱۳۹۴، هفتمِ شعبانِ هزار و چهارصد و سی، ۱۹۹۶/۰۸/۲۲

۸) سایرِ واحدها، با فاصلۀ جامد (بینِ‌ عدد و واحد): ۶ گرم، ۱۲۰٫۰۰۰ ريال، ۲۵۰ درجۀ فارنهایت، ۷ لیتر

۹) عددِ پاورقی و پی‌نوشت (= عددِ توک) و ریاضیات و درصد و شمارۀ شناس‌نامه و جدول و صفحه و نمودار و آیه، همگی، به رقم نوشته می‌شود.

★ فاصلۀ جامد فاصله‌ای است که میانِ دو کلمه یا میانِ یک عدد و یک کلمه/ حرف می‌آید و آن دو را (درعینِ فاصله داشتن) به‌ هم زنجیر می‌کند و در کنارِ هم نگه می دارد.

👈نکته های نگارشی


👈واژه ها ی دواملایی وچنداملایی در زبان فارسی بخش نخست

 در همه ی زبان ها واژه هايی هست كه از نظر املايي به دو يا چند صورت مي توان آنها را نوشت .در اين نوع كلمات ، معمولاًنوشتن يك صورت آن‌ها متداول تر است و نوشتن شكل ديگر غلط محسوب نمي شود. البته اين كلمات دو املايي را مي توان به چند نوع طبقه بندي كرد ؛ مثلاً واژه هایی كه در متون گذشته با حرف « ط » نوشته مي شده اند و امروزه توصيه مي شود كه آنها را با حرف « ت » بنويسند مثل طوس ، طهران ، سطبر ، غلطيدن ، اطاق و…

یک نکته: نوشتن شکل دوم غلط املایی محسوب نمی شود. برای مثال:اگر  « آذوقه » را به صورت « آزوقه » ؛ يا « جقّه »« را به صورت « جغّه »بنویسیم نادرست نیست.

فهرست برخی واژگان دو یا چند املایی

🔹آيينه / آينه : نوعي سطح صيقلي كه نور رسيده از هر جسم را باز مي تاباند ، هر چيز بسيار صاف و برّاق

🔹اتاق / اطاق : اصل اين لغت تركي است و در تركي مخرج « ط » وجود ندارد . بنابراين بهتراست كه به صورت « اتاق » نوشته شود . در زبان تركي به معني خانه و خيمه گاه است . برخي پنداشته اند اين كلمه همان« وثاق » عربي است .

🔹پروفسور / پرفسور : professeur ، استاد دانشگاه

🔹اتومبيل / اتوموبيل / اتمبيل : از فرانسوي Automobile از پيشوند داراي ريشه لاتيني به معني « خود » و « موبايل » به معني متحرك ، سيار و روان ، معادل فارسي « خودرو » ، آقاي بهمنيار در مقاله « املاي فارسي » كه در مقدمه لغت نامة دهخدا آمده است صورت « اتمبيل » را پيشنهاد مي كند .

🔹بتّه / بوته / بته : هر سه صحيح و يك كلمه فارسي است . گُل و بتّه : نقش گل و گياه كه نقاش مي كشد .

🔹توسي / طوسي :  هر دو صورت درست است . توصيه مي شود « توسي » بنويسيم .

🔹بقچه  / بغچه : ( تركي ) ، به هر دوصورت درست است .

🔹تزئين / تزيين : هر دو صورت درست است .

🔹چارپاره / چهارپاره: به شكل اوّل رايج تر است .

🔹دكان / دكّان : به هر دو صورت آمده است .

🔹سالن / سالون: ( فرانسوي salon از ايتاليايي salone ) فضاي سرپوشيده ي نسبتاً بزرگ

🔹مليون / ميليون : از كلمه فرانسوي million و املاي صحيح آن ميليون است .

🔹واگن/ واگون : ( انگليسي wagon) هر يك از بخش هاي مجزاي قطار كه به وسيله ي لكوموتيو بر روي ريل راه آهن كشيده مي شود.

🔹هيجده / هجده / هيژده / هژده : به هر چهار صورت درست است . در اصل « هشت ده »

🔹يقه / يخه ( تركي ) : گريبان ، به هر دو صورت آمده است

👈نکته: در رسم الخطّ فارسي به دليل نبودن حرف مستقل براي مصوّت هاي كوتاه  ـَـِــُـ مي نويسيم « مراد »، « قربان» و نه « موراد » و « قوربان » ، بنابراين در نوشتن شماری از واژه های دخيل فرانسوي و انگلیسی هم نوشتن : فرمول، ميكرب، ويلن، اتومبيل، گلبول ، دمكراسي و … رايج تر از : فورمول ، ميكروب ، ويولن ( ويولون ) ، اتوموبيل ( اتمبيل ) ، گولوبول  و دموكراسی است.

👈ویرگول


ویرگول، کاما یا درنگ‌نما:

ویرگول نشانه مکث کوتاه است و نشان می‌دهد که اجزای دو طرف با هم پیوند دارند. این نشانه کاربرد و بسامد فراوان دارد و اغلب به خطا از این نشانه به‌ جای نشانه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

کاربردهای آن عبارت‌اند از:

۱. پس از منادا:

ای خدا، این وصل را هجران مکن.

اغلب پس از منادا به جای ویرگول از علامت تعجب استفاده می‌کنند. تنها در مواردی از علامت تعجب استفاده می‌کنیم که منادا حالت خطابی و تحذیری (پرویز! مراقب باش نیفتی) یا

 تحکمی (سیما! مگر به تو نگفتم) باشد.

۲. میان دو جمله پایه و پیرو:

+ اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب قدر بی‌قدر بودی.

+ اتفاقات ناخواسته‌ای که در این زمینه رخ داده است، خارج از محدوده اراده دولت است.

۳. پس از اعضای رشته یا ردیفی از واژه‌ها که از نوع دستوری واحدی باشند:

– کتاب خوب، دوست، همدم و معلم انسان است.

۴. برای جدا کردن نام مؤلف، کتاب، جلد، صفحه و مشخصات چاپی یک اثر. همین‌طور اجزای آدرس.

۵. پیش از حروف تعلیل:

زیرا

چون

چون‌که

چراکه

چه

👈کاربرد علامت عاطفه !


این علامت «!» بیشتر به نام علامت تعجب شهرت دارد و هرجا که بیان شگفتی یا یکی از حالات عاطفی باشد، گذاشته می‌شود. برای تحقیر و استهزا، تأکید و عاطفۀ شدید هم کاربرد دارد. پس از نام‌آواها مثل آه و آخ نیز می‌آید.

▫️چقدر بزرگ است!

◾️آه ! ، دیگر کاری نمی‌توانستم بکنم.

▪️چه خوب که برگشتی!

▫️مراقب باش!

▪️عجب کار مسخره‌ای!

▫️حرکتشان باید در گینس ثبت شود!

نکتۀ مهم دربارۀ علامت عاطفه این است که همیشه تنها می‌آید مگر در پایان برخی جملات پرسشی؛ مثل جملات استفهام انکاری و همیشه بعد از علامت پرسش می‌آید نه قبل از آن.

▫️شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

     کجــا داننـد حـال ما، سـبکباران سـاحـل‌هـا؟!

*استفهام انکاری یعنی سؤالی که از آن انتظار پاسخ نمی‌رود و می‌خواهد بگوید حقیقت چیزی‌ست دقیقاً متضاد آنچه سؤال بیان می‌کند. در این مثال مصراع دوم را می‌شود چنین معنا کرد: سبکباران ساحل‌ها هرگز حال ما را درک نمی‌کنند.

🔸علامت عاطفه از آن علامت‌های پرکاربرد است؛ اما گاهی دیده می‌شود که افراد برای جبران ضعف جملاتشان در انتقال حالت، از آن استفاده می‌کنند. بهتر است عصبانیت، تعجب، ناراحتی، خوشحالی و دیگر حالات عاطفی ابتدا با کلام نویسنده منتقل شوند و علامت عاطفه فقط در جاهایی که این حالات بسیار شدید است، طوری که از خود کلام، حالت آن برداشت می‌شود، به‌کار رود.